Make your own free website on Tripod.com

Genealogy - Bukowsko & Nowotaniec

Home
Wójt chief officer of a group of villages
Nowotaniec
History
Surnames
Sourses
Gallery of Photos
Map
Nowotaniec

5020024.jpg

Story

Nowotaniec, with Nagórzany, a small town in the county of Sanok, lies in a wooded, hilly area on the highway from Zarszyn to Bukowsko (5.6 km. away). The town itself consists of a marketplace and several streets in the valley of the Pielnica River, a tributary of the Wislok on the right bank, elevation 363 meters above sea level. Several streams flow into the Pielnica there from nearby hills, namely, on the west from Wysoka gora (432 meters), and on the east from Bukowica (541 meters). To the north the village of Nadolany and to the south the village of Nagorzany create a kind of sub-urb. Nowotaniec itself has 595 inhabitants, 428 Roman Catholic, 11 Greek Catholic,and 156 Jews. A Roman Catholic parish is headquartered there, with a beautiful church made of stone; there are also an elementary school, a manor transformed from an ancient castle, and a brewery. There is a weekly market held every Mon-day, as well as four annual fairs: on the Monday after the feast of the Holy Trinity, and on the 1st of May, 2nd of August, and 11th of November. The major estate has 16 morgs of farmland; the minor estate [land owned by peasants] has 496 morgs of farm-land, 40 of meadows, and 35 of forests.

We do not know much about the history of Nowotaniec. The date of its founding is unknown. In the 15th century there was a German settlement there called Lebetanz, and Piotr, its noble owner, signed his name to the document founding the parish in Humniska. Later the name was changed to Nebetanz, and finally to the one it bears today. In the 16th century the latter name had already come into general use, spelled Nowothancze or Nowotancze. The Akta grodzkie i ziemskie (vol. IX, Lwów 1885 , Archiwum Bernardyńskie) contains two documents signed by Stanislaw Bal and Maciej Bal, castellans of Sanok. Nowotaniec remained in the Bals' possession until the time of King Stefan Batory. Jan Bal, cupbearer of Sanok, founded a parish there in 1492. Later Nowotaniec came to be owned - partly by way of inheritance, partly through purchases - by the Hungarian family de Stano related to the Bals. Hieronim de Stano was a religious dissenter and converted the church into a Helvetian congregation [i. e., Calvinist or other Swiss Protestant sect], and he paid for a minister for the congregation; but in 1613 church was returned to the Catholics. In 1643 the Sejm wanted to elevate this settlement, and for this reason established a warehouse there for Hungarian wine. During Bishop Denhoff's inspection visit in 1699 it was recorded that on one side of the church stood the castle of Aleksander de Stano, and on the other a congregation of Calvinist. Several years later Boguslaw Stan sold Nowotaniec to Bukowski (catholic), royal chamberlain, and he built the church that still exists today, which was consecrated by Bishop Sierakowski in 1745 under the name of St. Mikolaj [St. Nicholas].

The parish belongs to the diocese of Przemyśl, deanery of Sanok, and includes Darów, Nadolany, Nagórzany, Pielnia, Puławy, Wola Jaworowska, and Wola Sękowa, with a total of 1,960 Roman Catholics and 156 Greek Catholics ( 1888 ). Not far from Nowotaniec lies the castle of Zboiska, built in 1529 by Odnowski, palatinate of Krakow. After the Bukowskis, Nowotaniec was owned by the Bronieckis, and currently Wiktor Pozniak ( 1888 ) owns the major estate and the exclusive right to produce and sell alcohol on its grounds. [Mac. (Dr. Maurycy Maciszewski) Vol. VII, pp. 290-291].

Translated by William F. Hoffman, PGSA Fall 2001 Rodziny, from " Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich ", W. Sulimierski., W-wa.

Nowotaniec – , wieś  nad rzeką  Pielnicą 14 km na południowy-zachód od Sanoka gmina Bukowsko, powiat sanocki .

 
        Vital records for Nowotaniec:
 • 1589, Nowotaniec 35 domów i 175 mieszkańców, wg. podatku czopowego :1 floren = 7 domów
 • 1797, Nowotaniec 93 domy i 419 mieszkańców, wg. sprawozdania proboszcza, cała parafia liczy 1235 osób
 • 1867, Nagórzany 60 greko.-kat.,
 • 1873, Nowotaniec 473 rzym.-kat., Nagórzany i Nadolany 885 rzym.-kat., 
 • 1888 Nowotaniec, cała parafia liczy 1960 rzym.-kat, i 156 greko.-kat.,
 • 1898 , Nowotaniec, 103 domy i 634 mieszkańców (w tym 312 mężczyzn, 505 rzym.-kat., 118 Żydów i 11 greko.-kat., Nagórzany 75 domów i 471 mieszkańców ( 418 rzym.-kat.), Nadolany 112 domów i 607 mieszkańców (w tym 574 rzym.-kat.)
 • 2000 , 150 domów i 750 mieszkańców 
 
Historia

Historia miejscowości sięga XIV w. a dokładnie roku 1340 kiedy to król Kazimierz III Wielki przyłącza Grody Czerwieńskie do Polski – w 1366 król pozwala " discreto Phalislao Rzoslon " założyć wieś na prawie niemieckim tzw. prawo magdeburskie po obu stronach potoku zwanego Brzozowa. W 1419 król nadaje za zasługi szlachetnemu rycerzowi Matjaszowi Czarnemu (Niger) Matjasz ze Zboisk, synowi Piotra, wieś Brzozowa alias Lobetanz. Nowotaniec jest własnością rodziny Balów herbu Gozdawa do połowy XVI wieku. Dzisiejsza nazwa Nowotańca kształtowała się dość długo (XV w.: Lobedanc, Lobentancz, Lobetancz, Lobentanz, Nebetanz, Lobotanecz, Lubentancz, Lubothancze, Labentancz). Nazwy te wskazują na obecność kolonistów niemieckich, którzy prawdopodobnie stanowili większość mieszkańców tzw. osadnictwa na prawie niemieckim . Nowotaniec miasto od roku 1444. W 1435 pojawia się po raz pierwszy nazwa Nowotaniec. Kościół par. p.w. św. Mikołaja wzmiankowany od roku 1424. Parafię założył w roku 1462 Jan I Bala stolnik sanocki. Pierwotnie był to kościół drewniany p.w. N.P. Marii i św. Mikołaja. W 1558-1713 pod wpływem prądów reformatorskich w Nowotańcu powstał kościół tzw. helwecki. Jego założycielem był ówczesny właściciel Nowotańca Hieronim de Stano herbu Gozdawa, gorący protektor ruchów protestanckich. On i jego spadkobiercy, do momentu sprzedania miasteczka, utrzymują z własnych środków kolejnych pastorów. W 1613 protestanci oddali katolikom świątynię, budując nową. W 1698 odbywał się jeszcze w Nowotańcu synod kalwiński. W 1624 Tatarzy niszczą dobra należące do całej parafii , kościół oraz kaplicę należącą do Nowotańca w Bukowsku. Zniszczeniu ulega także Jaćmierz, Puławy, Zarszyn, Nowosielce, Długie, Jasionów, Wzdów , Grabownica oraz Bukowsko. W następnych latach Sejm Rzeczypospolitej dla podniesienia z upadku miasta ustanawia w miejscowym zamku prawo składu wina węgierskiego. Wskutek pożaru całej parafii Sejm Wiszeński (Sądowa Wisznia) z 1714 zwalnia Nowotaniec od wszelkich podatków. W 1727 król August II Sas zezwala na wznowienie targu, mimo to miasteczko Nowotaniec nie powraca do dawnej świetności.
 

Parafia

Ustalenie granic parafii następuje dekretem biskupim w roku 1668. Wg. tego dokumentu parafia obejmowała miejscowości ;

Nowotaniec i Zagórzany,
Nadolany i Wygnanka,
Nagórzany,
Pielnia,
Bukowsko wieś i miasteczko
Bełchówka,
Kamienne,
Karlików,
Płonna,
Przybyszów,
Wisłok,
Moszczaniec,
Darów,
Puławy,
Wola Sękowa,
Wola Jaworowa,
Radoszyce,
Wolica
Zboiska 

Wiek XVIII to okres upadku miejscowości, pożar z 1714 zniszczył kościół, który spłonął z całym wyposażeniem i metrykami.
 

 

Architektura

Pierwotnie ośrodkiem miasteczka był rynek na rzucie zbliżonym do kwadratu, w środku którego znajdował się ratusz a na pn. położony był łac. kościół par. p.w. św. Mikołaja., w dolnej części rynku znajdowala się bożnica oraz rytualna laźnia; miasteczko posiadało dwa przedmieścia (obecnie wsie) od.pn. Nadolany, od pd. Nagórzany. Zamek znajdował się naprzeciwko obecnego kościoła, obok cmentarza założonego w roku 1784, na wzgórzu zw. "Na Zamku".

Rodzina Stanów sprzedała miejscowość, która do 1944 pozostała w prywatnych rękach. Koniec wojny przyniósł duże zniszczenia Nowotańca (1944), 6 kwietnia 1946 oddziały UPA spaliły zupełnie dwie wioski, w tym Nowotaniec, z których pozostały jedynie: kościół, plebania, szkoła i trzy domy. Nowotaniec utracił prawa miejskie po 1946.

 
kafle z "Zamczyska"

 kafle z "Zamczyska"

Zamek Stanów

Prawdopodobnie pod koniec XV w. powstał tu zamek, brak jest jednak bliższym informacji. Z roku 1767 pozostał opis zamku, kupił go wtedy Aleksander hrabia Jaworski herbu Sas.

Brama murowana na której pokojów dwa, stolik jeden w kwadrat, z tych pokojów przezcie do zamkowych sieni z której po prawej ręce Sala z piecem kaflowym i kominem, w tej sali stół wielki jeden y mały drugi, taboretów z suknem czerwonym obitych przystarych, sześć taboretów obdartych, włuczkowych sporęczamy trzy, czwarty przez poręcza także obdarty, obrazów trzy portretów, czwarty z tey sali kłótką zamknięte i zapięczętowane.
Z teyże sieni z lewey ręce pokój nazwany nowym, zapięczętowany w sieni sousiek drewniany prosty - przy teyże sali z teyże sieni pokoik mały z piecem z teyże sieni schody na górę, drzwi zapięczętowane od przodu wchodzące do sieni schodki murowane do pokoiku małego, w którym piec zły. Przy bramie baszta w pół drewniana a w pół murowana pod którą kuchnia i piekarnia z kominem. Od teyże bramy baszta w której przod drewniany a w tyle mur w tej na dole jest izdebka zamknięta kłodką i sklep przy niej na górę izdebka z piecem kaflowym starym i kominem zepsutym, wozownia w rogu zamku. Ten zamek jest opasany ze dwóch stron murem, a ze dwóch parkiem drewnianym. Na przeciwko tego Pałacu Staynia przebudowana z drabinami y żłobami na jednej stronie, na drugiej niema żłoba.
Szpiklerz na przeciwko tego zamku o dwóch kondygnacjach w którym żyta półmiarków siedem pułmarek jeden przedniego, pośledniego półmiarek jeden, miarek 4, pszenicy półmiarków 3, pośledni półmiarków 2, grochu tycznego worów 5, tycznej fasoli jedna, jęczmienia półmiarków 3, tatarki półmiarków 3, zamknięte kłódkami skarbowemi. Cyny mis obręcznych 2, trzecia przez obręczy pogięta i powyszczerbiana w jednej co przez obręczy dziura (...)
W okresie międzywojennym widoczne były jeszcze pozostałości piwnic zamkowych, zasypane prawdopodobnie pod koniec wojny.
 

Źródła

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, t.VII, W-wa, 1888, s. 290-291 tak pisze o Nowotańcu:

Nowotaniec z Zagórzanami, mko, pow. sanocki, leży w okolicy górzystej i lesistej, przy gościńcu z m. Zarszyn do Bukowska (5-6 klm). Samo mko składa sie z szynku i kilku ulic w dolinie p. Pielnica, dopływu Wisłoka z prawego brzegu, wznies. 364 m n.p.m. Do Pielnicy uchodzi tu kilka strumieni z pobliskich wzgórz, mianowicie od zachodu z Wysokiej góry (432 m) i od wsch. z wz. Bukowica (514 m). Od płn. wieś Nadolany a od płd. Nagórzany tworzą niejako przedmieścia. Sam N. ma 595 mk., 428 rzym.kat, 11 gr.kat, 156 izrael. Jest tu parafia rzym.-kat. z pięknym murowanym kościołem, szkoła ludowa, dwór przerobiony ze starożytnego zamku i browar. Co poniedziałek odbywa się tu targ tygodniowy a nadto są cztery doroczne jarmarki, w poniedziałek po Św. Trójcy, 1 maja, 2 sierpnia i 11 listopada. Posiadłość więk. ma 16 mr. roli; pos mn. 496 mr. roli, 40 mr. łąk i 35 mr. lasu. O przeszłości N. niewiele wiemy. Data założenia nieznana. W XV w. była tu osada niemiecka Lebetanz zwana, albowiem tak podpisał się Piotr, jej dziedzic na dokumencie erekcyjnym parafii w Humniskach. Później przemieniła swą nazwę na Nebetanz a wreszcie na dzisiejszą. W XVI w ta nazwa jest już powszechną i pisze się Nowothancze lub Nowotancze. Arch. grodz. i ziems., (t. IX Lwów 1885) mieści w sobie dwa dokumenty z r. 1506, podpisane przez Stanisława Bala i Macieja Bala, kaszt. sanock. Balowie posiadali N. aż do Stefana Batorego. Jan Bal cześnik sanocki założył tu parafię w 1492 r. Następnie częścią spadkiem a częścią kupnem dostał się N. w dom węgierskiej rodziny de Stano spokrewnionej z Balami. Hieronim de Stano był dysydentem i zamienił kościół na zbór helwecki, przy którym trzymał ministra, ale w r. 1613 zwrócił go katolikom. W r. 1643 chciał sejm podnieść tę osadę i dlatego ustanowił tu skład wina węgierskiego. W wizytacji biskupa Denhoffa z r. 1699 zapisano, że z jednej strony kościoła stoi zamek Aleksandra de Stano a zdrugiej zbór dysydentów. W kilka lat później Bogusław Stan sprzedał N. Bukowskiemu, w kor. podkomorzemu, który zbudował dotąd istniejący kościół, poświęcony 1745 r. przez bisk. Sierakowskiego p.t.św. Mikołaja. Parafia należy do dyec. przemyskiej, dek. sanockiego i obejmuje *Darów, *Nadolany, *Nagórzany, *Pielnia, *Puławy, *Wola Jaworowa *Wola Sękowa z ogólną liczbą 1960 rzym.-kat, i 156 grek.-kat. Niedaleko od N. leżał zamek ZborskoZboiska, zbudowany 1529 przez Odnowskiego, woj. krak. Po Bukowskich posiadali N. Bronieccy, obecnie posiada prawo propiancyi i obszar więk. Wiktor Poźniak.

Etymologia

Lobetanz, (niem. Lobetans): Lobetans 1409, 1419 genannt villa Brzozowa alias Lobetancz terra sanocensis, Lubetancz 1424, Lobotanecz 1437, (ta od nazwiska pierwszego właściciela Piotra Lobetanz), podstawą przyjęcia nazwy była wczesnośredniowieczna forma Lobetans, którą na gruncie polskim przyjęto jako Lubotaniec, a człon drugi nazwy od apelatywu taniec. Podstawa niem. lobe (pol. wesyły) + niem. tanz (taniec), mogą sugerować pochodznie nazwy N. od istniejącej tu wcześniej karczmy. W 2 poł. XV wieku osadę lokowano powtórnie i w związku z tym nastąpiła zmiana naz. na Nowotaniec. Pierwszymi odnotowanymi mieszkańcami Nowotańca byli kmiecie o nazwiskach niemieckich, ein Krämer 1424 oraz Mathias Fort der gerber off briffevo de dorffe Lobedanc. Na ziemi sanockiej poza Nowotańcem adaptowane były i inne niemieckie nazwy miejscowości na język polski m.in. Haczów Hanshoff, Zarszyn Sehrschoen, Poraż Kuntzendorf, Rymanów Reimanhaw ( Dębrówka Niemiecka), Brzozów Bresen, ... , podobne, niemiecki / Lobetanz = czeski / Taneček.

 

Galicja

Do roku 1772 roku miasteczko należało administracyjnie do ziemii sanockiej województwa ruskiego. Od 1772 do cyrkułu leskiego, a następnie sanockiego. Po reformie administracyjne w roku 1864, powiat sądowy Bukowsko, gmina Bukowsko, Starostwo sanockie w kraju Galicja. W roku 1898 miasteczko liczyło 634 osoby (w tym wyznania rzymsko-katolickiego 505 osób, grecko-katolickiego 11 i mojżeszowego 118), ogółem było 103 domy. Własność szlachecka, należąca w latach 1812-1944 do rodziny Krzywkowicz-Poźniak herbu Przestrzał.

 

Bibliografia

 • AGZ Akta Grodzkie i Ziemski
  Prof. Adam Fastnacht, "Osadnictwo Ziemi Sanockiej",

 • Prof. Przemysław Dąbkowski, "Stosunki narodowościowe Ziemi Sanockiej w XV stuleciu", Lwów 1921

 • Dr. Kurt Lück "Deutsche Aufbaukräfte in der Entwicklung Polens. Forschungen zur deutsch- polnischen Nachbarschaft im ostmitteleuropäischen Raum 1934" strony 584-606
 • 12724/III - lustracja dóbr dzierżawnych z 1773 roku, w której jest
  lustracja miasteczka i wsi Bukowsko.

 • 13695/II - Archiwum Fredrów - cesja praw Salomei Fredrowej na rzecz
  Jerzego Mniszcha sum zapisanych na wsi Bukowsko z 1681

 • 13699/III - Archiwum Fredrów - akta sporów granicznych Stanisławskich z
  Balami o wieś Bukowsko z lat 1635 - 1638.

 

 • BJ Nr 7001-8000, cz. II nr 7501-7800, opr. Anna Jałbrzykowska, Kraków 1966

 

 •  7506 IVAkta spraw spornych i niespornych, głównie rodzin kolejnych właścicieli mia­steczka Nowotaniec w pow. sanockim. Oryginały i kopie.

I. Akta kolejnych właścicieli Nowotańca:

1. Akta dotyczące zapisu Jana Uzdowskiego na dobrach Nowotaniec na rzecz Hieronima Stano 1545 (2) k. 2-4.

2. Akta rodziny Stano, właścicieli Nowotańca 1551-1653 (6) k. 5-28, w tym uwierzytelniony ekscerpt mandatu cesarza Maksymiliana II w sprawie wydawania zbiegłych chłopów właścicielom 1565 k. 15.

3. Ugoda spadkobierców Pawła Brzeskiego, jego synów Wacława i Pawła, posia­dających ius patronatus w kościele nowotanieckim 1653 k. 29-30.

4. Akta Stanisława i Krystyny z Nowotańca Szczuckich 1665 [?]-1682 (2) k. 31-33.

5. Akta Bukowskich 1738-1746 (3) k. 81-82, 86-89, 92-93, w tym list J[ózefa] Bukowskiego do Franciszka Kobierskiego 1738 k. 81-82.

6. Akta Gumowskich 1746-1763 (6) k. 94-95, 100-101, 103-108, w tym list Wiktoryny karmelitanki bosej do [Teresy] Gumowskiej 1763 k. 108; tu też należy intercyza ślubna Justyny Ustrzyckiej i Stanisława Gumowskiego 1684 k. 34-35.

II. Akta innych rodzin:

1. Akta Łabęckich, spokrewnionych z Urbańskimi 1714-1786 (5) k. 41-44, 109-111, 113-116; ponadto listy ochronne dla dóbr Franciszka Urbańskiego, pierwszy królewski z podpisem Augusta II 1706 k. 38-39 i drugi wystawiony przez feldmarszałka rosyjskiego I. D. Goltza 1709 k. 40 oraz list Wiktoryny karmelitanki bosej do Petroneli Urbańskiej 1756 k. 102.

2. Kwity Antoniego Zielonki z lat 1740-1752 (5) k. 83-85, 90-91, 96-99 i Michała Zielonki 1775 k. 112.

Ponadto instrukcja na sejm konwokacyjny dla posłów województwa ruskiego skonfederowanego w Wiszni 1773 k. 46-78 i zeznanie Martyna Motornego o udziale w rozbojach organizowanych przez rosyjskiego podpułkownika Polańskiego 1735 k. 79-80.

Większość akt opatrzona pieczęciami.

Akta w obwolutach z informacjami o zawartości, pisanymi nie ustaloną ręką i podaną nume­racją akt, 21-59, nie uwzględnioną na samych aktach.

Dyplomy pergaminowe nowotanieckie z lat 1366-1563 (15) są w zbiorze dyplomów pergamino­wych BJ.

Prow. l: na k. 18 notatka: „Dokumenta od jwo Aleks. Fredry". 2: ze starego zasobu; akta k. 6 i 38-39 wyłączono ze zbioru dyplomów pergaminowych BJ, gdzie miały sgn. 350 i 352.


 

Katalog rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie. Sygn. 2631-2906. Oprac. Z. Jabłoński, A. Preissner i B. Schaydrowa. Wrocław 1969

2847

Kopie dokumentów i akt odnoszących się do dziejów różnych miejscowości w XIV—XIX w., sporządzone lub zebrane przez Franciszka Wolanskiego.

Dotyczą następujących miejscowości:

Narajów k. 1–2. – Narol Nowy (Florianka) k. 3–5. – Niemirów k. 11– 13. – Nowe Miasto Korczyn k. 17. – Nowe miasto k. 18–19. – Nowosielce k. 21–23. – Nowotaniec k. 26. – Nowy Sącz k. 27–30.


 


Katalog dokumentów  cz. I Dokumenty z lat 1507-1700, opr. A. Fastnacht, Wrocław 1953


1511, kwiecień 2, w Nowotańcu. 17


Maciej ze Wzdowa, wojski sanocki, określa prawa i obowiązki miasta swego Nowotańca a mianowicie: nadaje radzie miejskiej prawo administracji w mieście, karania przestępców, przestrzegania miar trunków i jakości pieniędzy, nadaje miastu ogrody, 5 łanów ziemi w starej wsi i 3 w nowej, prawo łowienia ryb, oraz postanawia, że mie­szczanie mają uiszczać szos w wysokości 3 grzywien i pracować pieszo 2 dni w roku.

Perg. J. łac.. 51X16,9+6 cm. Pieczęci wiszącej brak. BO nr 777.

Katalog dokumentów Bilblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, cz. II Dokumenty z lat 1701-1939 i dod. 1282-1909, opr. A. Fastnacht, Wrocław 1969

1713, marzec 6, Warszawa. 886


August II, król polski, na prośbę Samuela i Bogusława Stanów, braci rodzonych, ustanawia w miasteczku ich Nowotańcu w ziemi sanoc-kiej cztery jarmarki roczne, a mianowicie: w dzień św. Filipa i Jakuba apostołów [1 V], w pierwszą niedzielę po Sw. Trójcy, w dzień NP Marii Anielskiej [2 VIII] oraz w dzień św. Marcina [11 XI].

Papier. J. łac. 34X21,3 (podw.) cm.

Pieczęć wyciśnięta na papierze; por. M. Gumowski, Pieczęcie, nr 142.

Na odwrocie: nota o wpisie do akt gr. (nieczytelne) dnia 10 VII 1713 r.:

„No 2°".

W środku wskutek zawilgocenia pismo nieczytelne.

BO nr 815.


Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, T. 3: Rękopisy 11981-13000. Oprac. A. Dician i J. Loret–Heintsch,


12724/III

„Lustracya dóbr w dzierżawach będących czyli addytament do inwentarzow przez W° Klickiego in A.  1772 spisanych". Sporządzona w czasie od 3 I do 15 III 1773 r.

Zawiera uzupełnienia do inwentarzy wsi Bóbrka, Zabrodzie, Horodek, Sokole, klucz Czarna, klucz Dwernik, klucz Szandrowiec, klucz Hoszów, miasto i wieś Ustrzyki, Jasień, Tarńawa Górna, Olchowa, klucz Serednie, wieś Kamica, Pobiedno (Pobidno), Ratnawica, miasteczko i wieś Bukowsko, klucz Tokarnia, klucz Płonna, wieś Kamienne, Przybyszów, Osławica, Badoszyce, Weremień, Łączki, Załuż i Wujskie.Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, T. 4: Rękopisy 13001-13725. Oprac. A. Dician i in.

13695/II

Archiwum Fredrów.

II. Papiery rodzinne i majątkowe Fredrów i rodzin spokrewnionych.

 1.     Cesja praw Salomei Fredrowej na rzecz Jerzego Mniszcha starosty
  sanockiego do sumy po Hieronimie i Jadwidze z Nagórskich zapisanej na wsi Bukowsko w ziemi sanockiej 1681 s. 19-26,
    

 2.      Nazwiska z Nowotańca na podstawie : Liber Natorrum, Copulatorym at Mortuorum 1784-1826 parafia rzymsko-katolicka pw. Św. Mikolaja:

 3. Adamski
  Balwierczak
  Banasiewicz
  Barański
  Bartliński
  Bednarski
  Bielarski
  Bielawski
  Błażeioski
  Burda
  Burnatoski
  Cetnarski
  Chayduchoski
  Czapla
  Czieszanoski
  Czuch
  Dąbrowski
  Długosz
  Dobrowolski
  Dobrzański
  Domaracki
  Drewnicki
  Drewnik
  Drewnoski
  Drozd / Drost
  Drozdzicki
  Dudziński
  Dziedzic
  Dziurzyński
  Faygiel
  Folciński
  Gac
  Gackoski
  Gorzkoski
  Granatoski
  Gryglewicz
  Grzebieniak
  Hajduchoski
  Huczyński
  Jagienski
  Jakuboski
  Jambroży
  Janowski
  Januszewski
  Jarosz
  Jaroszewski
  Jaworski comes
  Kawa
  Kędzierski
  Kindlarski
  Koczerski
  Koliba
  Koliba
  Kondeioski / Kondejoski
  Konopczycki
  Kowalski
  Koźma
  Koźmicki
  Królicki / Krulicki
  Kubiszyn
  Kucharski
  Kuchta
  Kulikoski
  Kuzimirski
  Kuźniar
  Kuźniarski
  Leczowicz
  Liczewicz
  Lidowski
  Malinowski
  Maszański
  Maykiewicz
  Mcharski
  Męciński
  Mieleniewicz
  Milarz / Miklasz
  Mindur / Mindor
  Nagórski
  Nowotarski
  Olexiewicz
  Orepkiewicz
  Pankiewicz
  Pawiński
  Piekarczyk
  Pieszczoch
  Pituch
  Plaszonka
  Pleśniarski
  Płoński
  Próżny
  Rabicki
  Rawicki
  Raychel / Rajchel / Reichel
  Rybczyński
  Ryglewicz
  Rzuchoski
  Sabat
  Serwoński
  Seweryn
  Siedlarski
  Sielarski / Silarski / Silar
  Ślusarski
  Sobkoski
  Sokalski
  Sosnoski
  Szatkowski
  Szczombrzyński
  Sznaydroski
  Szternaski / Sztarnoski
  Szutkoski
  Szwast
  Szymański
  Tomaszewski
  Walkoski
  Wanielista
  Wierzbicki
  Zabawski
  Zmarz
  Zmarzlicki
  Zygmunt
  Żmigrodzki / Żmigrocki


  Marek Silarski ; tel. 033 8169 156
 

Enter content here


Enter supporting content here

Bukowsko Land